Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Teisinė informacija

Teisės aktai

  1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C888BB3A723/UynxnkGLQh
  2. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/KUuvgOygfS
  3. Šilumos tinklų iš šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0D0F7FC2BBA4
  4. Dėl fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo :  https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=43530

Tarifų apskaičiavimas

  1. Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčių tarifų :  https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=35255
  2. Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių techninės priežiūros tarifų : nuo 2022.04.01. https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/60471
  3. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų: https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=37267
  4. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/979a5830e82b11e4a4809231b4b55019/IEQwGWAsoW