Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Naujienos

    Informuojame, kad UAB „Marijampolės butų ūkis“ pateikė 15 paraiškų pagal 2018-07-27 aplinkos ministro kvietimą Nr. D1-724  teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) (toliau – Kvietimas). Būsto energijos taupymo agentūra vertins paraiškas pagal Kvietime nustatytus atrankos kriterijus. Prioritetiniai kriterijai – teikiamos paraiškos yra įtrauktos į savivaldybės parengtą Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą. Papildomi kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė, efektyvumas, namo dydis, gyventojų aktyvumas pritariant investicijų planui.

Butų ir kitų patalpų savininkų (ne-)pritarusių atnaujinimui (modernizavimui) Balsavimo rezultatai