Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

UAB „Marijampolės butų ūkis“ atlieka šildymo sistemų ir šilumos punktų eksploatavimo paslaugą (Atestato Nr.T-0286 ) jau daugiau nei 5 metus, o daugelis darbuotojų turi ženkliai ilgesnę darbo patirtį šioje srityje. Patyrusi ir nuolat tobulėjanti komanda teikia šias paslaugas:

  • Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, remontas, derinimas;
  • Avarijų nustatymas ir šalinimas, bet kuriuo paros metu, ištisus metus;
  • Šildymo prietaisų parinkimas – montavimas;
  • Konsultacijos šilumos taupymo klausimais.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintas „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas“ numato: „Daugiabučio namo Bendrojo naudojimo objektų valdytojas su Prižiūrėtoju turi sudaryti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį“.

Administratorius, sutartyje nurodydamas šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui atlikti ne visus darbus, kurie jam privalomi atlikti pagal įstatymus ir kitus norminius dokumentus, pasilieka sau atsakomybę už sutartyje nenumatytų darbų atlikimo prievolę.

UAB „Marijampolės butų ūkis“ atlieka visus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui privalomus darbus, kurie numatyti:
Šilumos ūkio įstatyme – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.211524/ujEmvxEUcg
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384505/iqeMHUfuug
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše –
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.359789/ABXmdNTkfj
Ir kituose pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklą apibrėžiančiuose LR teisės aktuose.

Džiaugiamės, kad daugiau kaip pusė Marijampolės centralizuotai šildomų pastatų savininkų pasirinko UAB „Marijampolės butų ūkį“. Esame visada pasirengę padėti, suteikti klientams aktualią informaciją. Taip pat, įvertinę Jūsų įrangos būklę, siūlome sprendimus, kaip galite sutaupyti. Daugiau informacijos apie taupymą rasite čia.