Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri. Pasaulinė patirtis rodo, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti bei kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

ANTIKORUPCINIS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS

Skatiname netoleruoti korupcijos ir parodyti jos daromą žalą. Informuodami visuomenę apie neigiamas korupcijos pasekmes, raginame aktyviai pasipriešinti korupcijai. Korupciniai nusikaltimai – ne lengvesni už kitus nusikaltimus, todėl visuomenė neturėtų jiems būti atlaidi.

Asmenis, susidūrusius su korupcijos apraiškomis UAB „Marijampolės butų ūkis“ veikloje, prašome apie tai pranešti :

Telefonu : 8 (343) 20206
El. Paštu : info@marijampolesbustas.lt