Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Informacija JVS ir bendrijoms

Informacija JVS ir bendrijoms

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintas „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas“ numato: „Daugiabučio namo Bendrojo naudojimo objektų valdytojas su Prižiūrėtoju turi sudaryti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį“.

Administratorius sutartyje nurodydamas šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui atlikti nevisus darbus, kurie jam privalomi atlikti pagal įstatymus ir kitus norminius dokumentus, pasilieka sau atsakomybę už sutartyje nenumatytų darbų atlikimo prievolę.

UAB „Marijampolės butų ūkis“ atlieka visus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui privalomus darbus, kurie numatyti:
Šilumos ūkio įstatyme – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.211524/ujEmvxEUcg
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384505/iqeMHUfuug
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše –
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.359789/ABXmdNTkfj
Ir kituose pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklą apibrėžiančiuose LR teisės aktuose.

Džiaugiamės, kad daugiau kaip pusė Marijampolės centralizuotai šildomų pastatų savininkų pasirinko UAB „Marijampolės butų ūkį“. Esame visada pasirengę padėti, suteikti klientams aktualią informaciją.