Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Naujienos

Vadovaudamiesi Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.1-160 „Dėl 2022 m. fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamųjų žemės sklypų nustatymo“,

I n f o r m u o j a m e, kad žemės nuomos mokestis už 2022 m. nebus skaičiuojamas:

  • asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40% darbingumo lygis;
  • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
  • asmenims, kurie yra nepilnamečiai (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas).

Prašome iki 2022 m. rugsėjo 30 d. pateikti pažymas apie gyvenamosios patalpos savininkus ar bendraturčius (pažymos išduodamos seniūnijose pagal gyvenamąją vietą), neįgalumo pažymos kopiją, pensininko pažymėjimą, mokslo įstaigos pažymą.

Pristačius reikiamus dokumentus – žemės nuomos mokesčio neskaičiuosime.

Senatvės pensininkams pakartotinai pažymų pristatyti nereikia!

 

Bendrosios nuosavybės administratorius

UAB „Marijampolės butų ūkis“