Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

D.U.K

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Ką daryti, norint atlikti automobilių stovėjimo aikštelės remonto/išplėtimo darbus?

Norint atlikti automobilių stovėjimo aikštelės remonto/išplėtimo darbus, visų pirma, reikia atlikti žemės sklypo geodezinius, kadastrinius matavimus ir įregistruoti žemės sklypą VĮ „Registrų centras“. Įregistravus žemės sklypą, jei aikštelė rekonstruojama, reikalinga parengti aikštelės rekonstravimo darbų projektą bei gauti statybos leidimą. Turint parengtą projektą, reikia kreiptis į Marijampolės savivaldybės administraciją su prašymu atlikti automobilių stovėjimo aikštelės remonto/rekonstravimo darbus patiems gyventojams prisidedant dalimi lėšų. Jeigu Jūsų būstą administruoja UAB „Marijampolės butų ūkis“ esant daugumos butų savininkų pritarimui viskuo pasirūpinsime mes. Marijampolės savivaldybė finansuoja iki 80 % rangos darbų kainos.

Norime, kad būtų atliktas laiptinės remontas, kur kreiptis?

Norint, kad būtų atliktas daugiabučio namo laiptinės remontas, reikia kreiptis į administratorių su prašymu, atlikti laiptinės remonto darbus. Prašyme turi būti daugumos namo butų ir kitų patalpų savininkų pritarimas, atlikti minimus darbus. Administratorius, gavęs prašymą, parengia numatomų darbų sąmatą, kurią tvirtina butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime. Laiptinės remontas dažniausiai nėra priskiriamas privalomiesiems darbams, todėl neturint pakankamai lėšų prieš pradedant darbus, privaloma išspręsti darbų finansavimo klausimą – butų ir kitų patalpų savininkai gali įsipareigoti apmokėti už atliktus darbus papildomai, per sutartą laikotarpį.

Mano buto sienoje juntamas didelis drėgmės kiekis, ant sienų kaupiasi pelėsis, ką daryti?

Visų pirma, drėgmės pertekliaus dažniausia problema būną patalpų ventiliacijos trūkumas. Gyventojai matydami, kad bute pradėjo kauptis pelėsis, privalo patikrinti, ar ventiliacijos angos nėra užsikišusios – tai galima padaryti pridėjus popieriaus lapą prie ventiliacijos angų (jei anga traukia lapą į save, vadinasi ventiliacija veikia tinkamai, jei ne – reikia valyti ventiliacijos šachtą). Jei su ventiliacijos angomis problemų nėra, tuomet reikia kreiptis į administratorių, kuris nustatys problemą ir imsis veiksmų ją pašalinti.

Kas yra atliekama iš techninės priežiūros tarifo?

UAB „ Marijampolės butų ūkis“ atlieka nuolatinius namo būklės stebėjimus, periodines (sezonines) namo apžiūras. Taip pat nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų, privalomų pagal statybos techninio reglamento 51 punktą, rengimą, pildymą ir saugojimą.

Nuo ko pradėti norint atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą?

Butų ir kitų patalpų savininkai norėdami atnaujinti (modernizuoti) pastatą, nepriklausomai nuo to ar daugiabučiame name yra įkurta Bendrija, ar valdoma Jungtinės veiklos sutartimi, gali kreiptis į UAB „Marijampolės butų ūkis“ (toliau – Administratorius) bendrovę. Mūsų specialistai inicijuos susirinkimą dėl dalyvavimo Marijampolės savivaldybės Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programoje (toliau – Programa). Programos pagrindiniai žingsniai yra šie:

 1. Daugiabučio namo atnaujinimo inicijavimas (butų ir kitų patalpų savininkai kreipiasi į Administratorių dėl sprendimo priėmimo dalyvauti Programoje organizavimo).
 2. Butų savininkų susirinkimo organizavimas (butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma priima sprendimą dalyvauti Programoje).
 3. Investicijų plano rengimas (Administratorius arba Marijampolės savivaldybė užsako investicijų plano parengimo paslaugą).
 4. Viešas investicijų plano aptarimas (investicijų plano rengėjas susirinkime pristato investicijų planą, butų ir kitų patalpų savininkai renkasi priemones, kurias nori įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) metu).
 5. Investicijų plano derinimas su APVA (Administratorius teikia investicijų planą APVA agentūrai derinti).
 6. Suderinto investicijų plano tvirtinimas susirinkime (butų ir kitų patalpų savininkai ne mažiau kaip 55 proc. balsų dauguma patvirtina investicijų planą).
 7. Finansuotojo preliminarus sprendimas (Administratorius kreipiasi į finansuotoją, kuris patikrinęs butų ir kitų patalpų savininkų kreditingumą, preliminariai pritaria rangos darbų finansavimui).
 8. Rangos darbų pirkimas (Administratorius viešai skelbia rangos darbų konkursą).
 9. Techninio darbo projekto pirkimas (Administratorius viešai skelbia techninio darbo projekto pirkimo konkursą).
 10. Finansuotojo patvirtinamas Rangovas (Administratorius kreipiasi į finansuotoją dėl rangovo patvirtinimo).
 11. Finansuotojo raštiškas įsipareigojimas finansuoti (finansų įstaiga informuoja Administratorių apie finansavimą).
 12. APVA tvirtinamas rangos darbų pirkimas (Administratorius kreipiasi į APVA agentūrą dėl rangovo tikrinimo).
 13. Kreditavimo sutarties pasirašymas (Administratorius pasirašo kredito sutartį su finansuotoju).
 14. Techninės priežiūros pirkimas (Administratorius viešai skelbia techninės priežiūros pirkimo konkursą).
 15. Daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimas (Rangovas vykdo rangos darbus).
 16. Kredito lėšų išmokėjimas ( Finansuotojas etapais apmoka Rangovui už atliktus darbus).
 17. Daugiabučio namo pridavimas (Administratorius kartu su Rangovu teikia dokumentus valstybinei statybų inspekcijai).
 18. Kreipimasis dėl valstybės paramos (Administratorius kreipiasi į APVA agentūrą dėl valstybės paramos suteikimo).
 19. Valstybės paramos gavimas (APVA agentūra informuoja apie valstybės paramos suteikimą).
 20. Palūkanų ir kredito mokėjimas (butų ir kitų patalpų savininkai moka kredito ir palūkanų įmokas).

Svarbu nepamiršti, kad Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus. Plačiau www.apva.lt

Kur kreiptis dėl bendro naudojimo elektros apmokėjimo?

UAB „Marijampolės butų ūkis“ sąskaitoje pateikiama informacija, kiek reikia mokėti gyventojams už bendro naudojimo elektrą. Dėl mokėjimo tvarkos, kilus klausimams, kreiptis į UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ trumpuoju numeriu 1802.

Kodėl remonto darbai įtraukiami gyventojams į sąskaitas?

Atliekant privalomuosius arba gyventojams pritarus kitus darbus ir nesukaupus namui pakankamai kaupiamųjų lėšų, butų savininkams proporcingai yra išskaidoma darbų suma ir pateikiama sąskaitose, eilutėje „Remonto darbai“.

Kodėl kambaryje šalti radiatoriai ?

Ar kambario temperatūra žemesnė nei numatyta (pagal HG nemažiau kaip 18°C) ?

 • Ne. Šildymo prietaisas neturi būti karštas, jeigu patalpose užtikrinamos higienos normas atitinkančios temperatūros. Šildymo prietaiso temperatūrą reguliuoja prieš prietaisą sumontuotas termostatinis ventilis (jeigu toks yra) arba šilumos punkte valdiklis, priklausomai nuo lauko oro temperatūros.
 • Taip. Jeigu gyvenate viršutiniame pastato aukšte, gali būti, kad yra neišleistas oras iš šildymo prietaisų. Nežinantiems kaip tai daroma reikia kreiptis į šildymo sistemų prižiūrėtoją.
 • Taip. Jeigu lauko oro temperatūra aukštesnė nei 14°C* gali būti atsijungęs šildymas, kuris įsijungs lauko oro temperatūrai nukritus žemiau nei 12°C* (* temperatūros riba, prie kurios automatiškai atjungiamas šildymas. Temperatūros riba gali būti keičiama, dėl tikslaus jos nustatymo kreipkitės į sistemų prižiūrėtoją).
 • Taip. Galimas sistemos gedimas, kreipkitės į prižiūrėtoją.
Nėra karšto vandens. Kodėl?

Karštas vanduo, tai tas pats šaltas vanduo, kuris šilumos punkte pašildomas. Jeigu nebėga karštas vanduo ir nėra šalto vandens – nėra ką šildyti. Jeigu nebėga (arba silpnai bėga) karštas vanduo, o šaltas vanduo bėga – gali būti užsikišęs vienas iš filtrų (maišytuvo gale, prieš maišytuvą, prieš vandens skaitiklį).
Vandens tėkmė įprasta, bet žema karšto vandens temperatūra ir ilgai reikia laukti karšto vandens – oras yra karšto vandens cirkuliacinėje sistemoje, reikia viršutiniame aukšte nuorinti.

Noriu remontuotis vamzdyną, ką turėčiau daryti ?

Bute už apskaitos prietaiso esantys vamzdynai yra gyventojo nuosavybė, juos remontuotis galima pagal pageidavimą (užtikrinant darbų kokybę, kad nepakenktų kaimynams).
Vamzdynai prieš buto apskaitą yra bendri namo inžineriniai tinklai ir jų remontas turi būti suderintas su administratoriumi, ir sistemų prižiūrėtoju.
Šildymo prietaisai (radiatorius arba rankšluosčių džiovintuvas) yra buto savininko nuosavybė, bet jo keitimą reikia derinti su sistemų prižiūrėtoju, kuris patikrins, ar pasirinktas prietaisas atitinka atsparumo slėgiui, vandens pralaidumo ir šildymo galios reikalavimus keliamus toms patalpoms.
Šildymo sistemų remontą gali atlikti tik kvalifikuoti ir tam atestuoti asmenys.

Balansiniai ventiliai, kas tai? Kam jų reikia?

Balansinių ventilių paskirtis yra reguliuoti pratekančio skysčio srautą (kiekį).
Kada jų reikia? Jeigu pastatas šyla netolygiai (pastato galuose esantys butai šildomi nepakankamai, o viduryje esantys butai peršildomi). Balansiniai ventiliai sumažins termofikacinio vandens srautą stovuose, kur jo perteklius ir taip paskirstys (subalansuos) šilumos kiekius reikalingus kiekvienam stovui.
Kiek tai kainuos?- Balansinių ventilių kainą galima sužinoti tik pagal projektą nustačius reikalingą kiekį (projekte taip pat nurodomi jų nustatymai užtikrinsiantys srautų subalansavimą).