Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Kita informacija

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „Marijampolės butų ūkis“ tvarkos aprašas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės

UAB "Marijampolės butų ūkis" darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. IV ketvirtį

UAB „Marijampolės butų ūkis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. IV ketvirtį

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. IV ketv. Eur/mėn 2018 m. Eur/mėn
1 Vadovai 3 1 634 1 607
2 Padalinių vadovai 3 1 200 1 414
3 Administracijos darbuotojai 13 912 969
4 Darbininkai 24 800 798
Viso: 43