Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Kita informacija

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „Marijampolės butų ūkis“ tvarkos aprašas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės

Paraiška mechanizmo (autobokštelio) nuomai

UAB "Marijampolės butų ūkis" darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 m. IV ketv. Eur/mėn 2020 m. Eur/mėn
1 Vadovai 2 2263 2288
2 Padalinių vadovai 3 1733 1736
3 Administracijos darbuotojai 11 1083 1185
4 Darbininkai 21 976 1053
Viso: 37