Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Kita informacija

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „Marijampolės butų ūkis“ tvarkos aprašas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės

UAB "Marijampolės butų ūkis" darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. III ketvirtį

UAB „Marijampolės butų ūkis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. III ketvirtį

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. III ketv. Eur/mėn 2018 m. Eur/mėn
1 Vadovai 3 2169 1607
2 Padalinių vadovai 3 1833 1414
3 Administracijos darbuotojai 13 1106 969
4 Darbininkai 24 1077 798
Viso: 43