Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Kita informacija

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „Marijampolės butų ūkis“ tvarkos aprašas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės

Paraiška mechanizmo (autobokštelio) nuomai

UAB "Marijampolės butų ūkis" darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. IV ketv. Eur/mėn 2019 m. Eur/mėn
1 Vadovai 3 1903 2114
2 Padalinių vadovai 3 1856 1815
3 Administracijos darbuotojai 13 1145 1083
4 Darbininkai 23 1119 1046
Viso: 42