Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Kita informacija

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „Marijampolės butų ūkis“ tvarkos aprašas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės

UAB "Marijampolės butų ūkis" darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtį

UAB „Marijampolės butų ūkis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtį

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. I ketv. Eur/mėn 2018 m. Eur/mėn
1 Vadovai 3 2207 1607
2 Padalinių vadovai 3 1803 1414
3 Administracijos darbuotojai 12 1000 969
4 Darbininkai 23 982 798
Viso: 41