Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis  2010-10-25 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-297, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintu  „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu“, atlieka pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prevencinę ir korekcinę priežiūrą, šalina gedimus ir avarijas.

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai:

  • Šilumos ūkio įstatymas, 2003-05-20 Nr. IX-1565
  • LR energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu  Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“
  • LR energetikos ministro 2009-11-26  įsakymu Nr. 1-229 patvirtintas „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas“

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com