Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo  bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra.

Administratorius atlieka šias funkcijas:

  • tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, užtikrina teisės aktuose nustatytų namo, jo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros dokumentų ir kitos dokumentacijos rengimą, pildymą, tvarkymą ir saugojimą;
  • sudaro namo bendrojo naudojimo objektų aprašą;
  • organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą;
  • rengia daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus;
  • apskaičiuoja mėnesinius mokesčius ir įmokas, tvarko pajamų ir išlaidų, susijusių su administruojamu namu, apskaitą;
  • pateikia patalpų savininkams savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, praėjusių metų ataskaitą;
  • šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja patalpų savininkų balsavimą raštu;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Daugiabučių namų administratoriaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

Būsto savininkams:

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com